Mentor coaching

Czy wiesz, jakie korzyści może dać Ci profesjonalny mentor coaching?

Mentor coaching to specyficzna forma partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a coachem, która zorientowana jest na inspirowanie coacha oraz przeprowadzenie go na kolejny etap rozwoju. Każde spotkanie coacha z mentorem dotyczy konkretnego celu rozwojowego.  Mentor coaching koncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu coacha do egzaminu International Coach Federation w odniesieniu do stosowania 11 kluczowych kompetencji ICF w ramach prowadzonych przez niego sesji, ale to również doskonała okazja do pracy nad swoim stylem coachingowym oraz doskonaleniem warsztatu coachingowego.

METODY PRACY

Z mentor coachingu możesz korzystać na każdym etapie swojego coachingowego rozwoju. Usługa dostępna jest zarówno w ofercie pakietowej przygotowującej do egzaminu ACC, jak i w ramach indywidualnego wsparcia praktyki coachingowej w zależności od potrzeb klienta.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)