Mentor coaching

Czy wiesz, jakie korzyści może dać Ci profesjonalny mentor coaching?

Mentor coaching to specyficzna forma partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a coachem, która zorientowana jest na inspirowanie coacha oraz przeprowadzenie go na kolejny etap rozwoju. Każde spotkanie coacha z mentorem dotyczy konkretnego celu rozwojowego.  Mentor coaching koncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu coacha do egzaminu International Coach Federation w odniesieniu do stosowania 11 kluczowych kompetencji ICF w ramach prowadzonych przez niego sesji, ale to również doskonała okazja do pracy nad swoim stylem coachingowym oraz doskonaleniem warsztatu coachingowego.

METODY PRACY

Z mentor coachingu możesz korzystać na każdym etapie swojego coachingowego rozwoju. Usługa dostępna jest zarówno w ofercie pakietowej przygotowującej do egzaminu ACC, jak i w ramach indywidualnego wsparcia praktyki coachingowej w zależności od potrzeb klienta.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EJP Szkolenia i Coaching, Edyta Jagodzińska - Pawluk z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: os. B. Chrobrego 47/105 , 60-681 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP 8862032309, numer REGON 301448325, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak np. imię, adres e-mail przekazanych do EJP Szkolenia i Coaching

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez EJP Szkolenia i Coaching informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty przez EJP Szkolenia i Coaching Zgoda ma charakter dobrowolny.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie polityka prywatności

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)