Na ile różnych sposobów możesz stawać się jeszcze lepszym coachem?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji. Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej. Stowarzyszenia zrzeszające coachów wpisały obowiązek superwizji do swoich kodeksów etycznych i jako kluczowe wymaganie w procesach akredytacyjnych. Stanowi to gwarancję ciągłego doskonalenia się coachów i może być traktowane jako oznaka profesjonalizacji zawodu.

Czy wiesz, że…?

WAŻNE: ICF wymaga 10h mentor coachingu przy ubieganiu się o akredytację na poziomie ACC oraz kolejnych 10h po 3 latach w celu odnowienia certyfikatu. Dodatkowym wymogiem do odnowienia jest ukończenie 40h szkoleń z zakresu coachingu, przy czym godziny szkoleniowe można wymienić na godziny superwizji coachingowej.

POZNAJ RODZAJE SUPERWIZJI

DOŁĄCZ DO GRUPY SUPERWIZYJNEJ W POZNANIU

Zapraszam Cię na regularne spotkania rozwojowe (3h w miesiącu) dla początkujących i zaawansowanych coachów niezależnie od tego, jaką szkołę coachingu skończyłeś i w jakim podejściu pracujesz. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest praktykowanie coachingu i ukończony podstawowy kurs coachingowy. Godziny superwizyjne liczone są do odnowienia akredytacji ACC. Warto już dzisiaj o to zadbać.

CELE GRUPY

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EJP Szkolenia i Coaching, Edyta Jagodzińska - Pawluk z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: os. B. Chrobrego 47/105 , 60-681 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP 8862032309, numer REGON 301448325, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak np. imię, adres e-mail przekazanych do EJP Szkolenia i Coaching

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez EJP Szkolenia i Coaching informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty przez EJP Szkolenia i Coaching Zgoda ma charakter dobrowolny.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie polityka prywatności

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)