Na ile różnych sposobów możesz stawać się jeszcze lepszym coachem?

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji. Jest to proces, w którym jeden coach, zwykle bardziej doświadczony, wspiera innego coacha w jego rozwoju i pomaga sprostać wyzwaniom, które ten napotyka w trakcie swojej praktyki coachingowej. Stowarzyszenia zrzeszające coachów wpisały obowiązek superwizji do swoich kodeksów etycznych i jako kluczowe wymaganie w procesach akredytacyjnych. Stanowi to gwarancję ciągłego doskonalenia się coachów i może być traktowane jako oznaka profesjonalizacji zawodu.

Czy wiesz, że…?

WAŻNE: ICF wymaga 10h mentor coachingu przy ubieganiu się o akredytację na poziomie ACC oraz kolejnych 10h po 3 latach w celu odnowienia certyfikatu. Dodatkowym wymogiem do odnowienia jest ukończenie 40h szkoleń z zakresu coachingu, przy czym godziny szkoleniowe można wymienić na godziny superwizji coachingowej.

POZNAJ RODZAJE SUPERWIZJI

DOŁĄCZ DO GRUPY SUPERWIZYJNEJ W POZNANIU

Zapraszam Cię na regularne spotkania rozwojowe (3h w miesiącu) dla początkujących i zaawansowanych coachów niezależnie od tego, jaką szkołę coachingu skończyłeś i w jakim podejściu pracujesz. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest praktykowanie coachingu i ukończony podstawowy kurs coachingowy. Godziny superwizyjne liczone są do odnowienia akredytacji ACC. Warto już dzisiaj o to zadbać.

CELE GRUPY

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)