Efektywne Procesy Rozwojowe

Edyta Jagodzińska-PawlukEfektywne Procesy Rozwojowe

WYBIERZ DLA SIEBIE PAKIET KORZYŚCI

KLIENT BIZNESOWY

KROK 1

DIAGNOZA

Badanie potrzeb

Testy psychometryczne i ocena kompetencji

Określanie celów

KROK 2

PROJEKTOWANIE

Dobór metod pracy

Planowanie procesu

Kontraktowanie zasad współpracy

KROK 3

NABYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Praktyczne warsztaty

Case study

Gry szkoleniowe

Coaching zespołowy

KROK 4

WDROŻENIE I DOSKONALENIE

Sesje coachingowe

Konsultacje i doradztwo

Zadania wdrożeniowe

Plan rozwoju kompetencji

KROK 5

PODSUMOWANIE

Warsztat podsumowujący follow-up

Ewaluacja celów

Rekomendacje rozwojowe

Raport końcowy

CO ZYSKUJESZ?

KLIENT INDYWIDUALNY

KROK 1

SPOTKANIE DIAGNOSTYCZNE

Określenie potrzeb

Sprecyzowanie celów

Planowanie procesu

Kontraktowanie zasad współpracy

KROK 2

PROFILOWANIE OSOBOWOŚCI

Kwestionariusz iP 121

Sesja informacji zwrotnych

Identyfikacja zasobów i obszarów rozwojowych

KROK 3

PRACA
NAD CELEM

Sesje coachingowe

Trening indywidualny

Time Line Therapy

KROK 4

WSPARCIE W PROCESIE ROZWOJU

Indywidualny plan działania

Konsultacje i doradztwo

Kontakt między sesjami i 1 m-c po zakończonym procesie

KROK 5

PODSUMOWANIE PRACY

Zebranie wniosków

Ewaluacja celów

Rekomendacje rozwojowe

CO ZYSKUJESZ?

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EJP Szkolenia i Coaching, Edyta Jagodzińska - Pawluk z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: os. B. Chrobrego 47/105 , 60-681 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP 8862032309, numer REGON 301448325, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak np. imię, adres e-mail przekazanych do EJP Szkolenia i Coaching

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez EJP Szkolenia i Coaching informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty przez EJP Szkolenia i Coaching Zgoda ma charakter dobrowolny.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie polityka prywatności

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)