Efektywne Procesy Rozwojowe

Edyta Jagodzińska-PawlukEfektywne Procesy Rozwojowe

WYBIERZ DLA SIEBIE PAKIET KORZYŚCI

KLIENT BIZNESOWY

KROK 1

DIAGNOZA

Badanie potrzeb

Testy psychometryczne i ocena kompetencji

Określanie celów

KROK 2

PROJEKTOWANIE

Dobór metod pracy

Planowanie procesu

Kontraktowanie zasad współpracy

KROK 3

NABYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Praktyczne warsztaty

Case study

Gry szkoleniowe

Coaching zespołowy

KROK 4

WDROŻENIE I DOSKONALENIE

Sesje coachingowe

Konsultacje i doradztwo

Zadania wdrożeniowe

Plan rozwoju kompetencji

KROK 5

PODSUMOWANIE

Warsztat podsumowujący follow-up

Ewaluacja celów

Rekomendacje rozwojowe

Raport końcowy

CO ZYSKUJESZ?

KLIENT INDYWIDUALNY

KROK 1

SPOTKANIE DIAGNOSTYCZNE

Określenie potrzeb

Sprecyzowanie celów

Planowanie procesu

Kontraktowanie zasad współpracy

KROK 2

PROFILOWANIE OSOBOWOŚCI

Kwestionariusz iP 121

Sesja informacji zwrotnych

Identyfikacja zasobów i obszarów rozwojowych

KROK 3

PRACA
NAD CELEM

Sesje coachingowe

Trening indywidualny

Time Line Therapy

KROK 4

WSPARCIE W PROCESIE ROZWOJU

Indywidualny plan działania

Konsultacje i doradztwo

Kontakt między sesjami i 1 m-c po zakończonym procesie

KROK 5

PODSUMOWANIE PRACY

Zebranie wniosków

Ewaluacja celów

Rekomendacje rozwojowe

CO ZYSKUJESZ?

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)