Coaching zespołowy

Jak możesz uczynić swoich pracowników współodpowiedzialnymi za cele i rozwój Twojej firmy?

Szukanie „winnych” niezrealizowanych zadań i celów, rozmyta odpowiedzialność między działami lub pracownikami, niskie zaangażowanie, jawny bądź ukryty konflikt, brak zaufania do siebie nawzajem, walka o wpływy, „granie do własnej bramki”, brak efektywnej komunikacji i przepływu informacji to często bywa „chleb powszedni” codzienności menedżerskiej. Warto wtedy sięgnąć po coaching zespołowy. Zaproszenie pracowników do otwartej i szczerej komunikacji, wysłuchanie racji, nazwanie problemu, skonsolidowanie zespołu wokół wspólnego celu, wypracowanie transparentnych zasad współpracy – wszystko to inicjuje i buduje w czasie nową jakość relacji, dzięki której rośnie w zespole wzajemne zaufanie, otwartość na dyskusję, świadomość wpływu, odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i sukces zespołu.

Sięgnij po coaching zespołowy. Daj się zaskoczyć rezultatom.

POZNAJ KORZYŚCI

Skorzystaj z innych możliwości wsparcia coachingowego

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EJP Szkolenia i Coaching, Edyta Jagodzińska - Pawluk z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: os. B. Chrobrego 47/105 , 60-681 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP 8862032309, numer REGON 301448325, moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych jak np. imię, adres e-mail przekazanych do EJP Szkolenia i Coaching

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez EJP Szkolenia i Coaching informacji handlowych drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) w stosunku do podanego przeze mnie adresu e-mail dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty przez EJP Szkolenia i Coaching Zgoda ma charakter dobrowolny.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie polityka prywatności

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)