Szkolenia menedżerskie

W jakiej roli chcesz być jeszcze bardziej skuteczny niż dotąd?

Kiedy już wiesz, czego potrzebujesz czas wejść na poziom wyżej. Sięgnąć po wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, doskonalić to, co już działa i sprawdza się w praktyce. Jako menedżer wchodzisz w różne role, każda z nich to nowe kompetencje. Których z nich potrzebujesz Ty sam już dzisiaj, a które chciałbyś rozwijać w swoim zespole? Ty decydujesz, co wybierasz. Pracę warsztatową w grupie czy trening indywidualny? Czas, miejsce i formuła szkolenia do ustalenia. Dynamicznie, merytorycznie, praktycznie, narzędziowo, z energią i uśmiechem.

Jakie wyzwania stawia przed Tobą Twoja organizacja?

KIM POTRZEBUJESZ SIĘ STAĆ?

box-foto-skuteczny-manager

SKUTECZNY MENEDŻER

 

SKUTECZNY MENEDŻER

Budowa zespołu
Wspieranie i motywowanie
Delegowanie zadań i odpowiedzialności
Stawianie wymagań
Egzekwowanie i ocena pracy
Rozwiązywanie konfliktów
Rozmowy kierownicze

box-foto-autentyczny-przywodca

AUTENTYCZNY PRZYWÓDCA

 

AUTENTYCZNY PRZYWÓDCA

Przywództwo sytuacyjne
Techniki wywierania wpływu
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Zarządzanie emocjami
Asertywne stawianie granic
Efektywność osobista
Radzenie sobie ze stresem

box-foto-efektywny-organizator

EFEKTYWNY ORGANIZATOR

 

EFEKTYWNY ORGANIZATOR

Zarządzanie sobą w czasie
Planowanie pracy
Efektywna organizacja zebrań
Ustalanie priorytetów
Sztuka delegowania
Radzenie sobie ze „złodziejami czasu”

box-foto-lider-zmian

LIDER ZMIAN

 

LIDER ZMIAN

Diagnoza sytuacji i bilans zmiany
Kreowanie zmiany i przygotowanie
Identyfikacja przyczyn oporu i radzenie sobie z nim
Efektywna komunikacja w zmianie
Angażowanie pracowników w proces zmian
Wdrażanie zmiany
Utrwalanie zmiany

box-foto-coach-zespolu

COACH ZESPOŁU

 

COACH ZESPOŁU

Budowanie partnerstwa i zaufania
Tworzenie reguł współpracy
Rozmowy wspierające i motywujące
Kreowanie rozwiązań
Kreatywne stawianie pytań
Uważne słuchanie
Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy zespołowej

box-foto-wizjoner-strateg

WIZJONER I STRATEG

 

WIZJONER I STRATEG

Tworzenie i komunikowanie wizji
Formułowanie i wytyczanie celów
Określanie zasobów
Budowanie przewagi konkurencyjnej
Budowanie firmy opartej na wartościach
Identyfikacja zagrożeń
Przeciwdziałanie trudnościom

JAK PRACUJĘ?

1 KROK

ZBUDOWANIE WYJĄTKOWEJ RELACJI

Poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia. Ustalenie zasad współpracy. Odpowiedzi na ważne pytania. Budowanie zaufania i gotowości do zaangażowania. Integracja uczestników.

2 KROK

UNIKATOWY PROCES

Koncentracja na celu oraz dobór efektywnych metod i technik pracy pod kątem potrzeb uczestników. Różnorodność ćwiczeń, ciekawe treści, praktyczne narzędzia, gry szkoleniowe. Dyskusja na forum i praca w grupach.

3 KROK

NAJLEPSZE WARUNKI DO ROZWOJU

Praca w partnerskiej relacji w atmosferze szacunku dla różnorodności grupy. Nauka przez doświadczanie i inspirację. Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa dla wychodzenia ze strefy komfortu.

4 KROK

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY

Utrwalenie wiedzy. Wymiana refleksji. Podsumowanie i zebranie wniosków na przyszłość. Rekomendacje rozwojowe. Ustalenie działań wdrożeniowych. Podziękowanie za wspólną pracę.

SZKOLENIA TO ZA MAŁO?

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Rozwiąż zadanie (zabezpieczenie przed spamem)